پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۰ ثبت شده است

دستم نمی‌رسد

که تمام خطاهایم را پاک کنم

تو بزرگی کن و نادیده بگیر