پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

چشم به راهت بودم،

نیامدی

چشم انتظارت شدم،

نیامدی

چشم‌هایم را بستم

                              آمدی!