پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۰ ثبت شده است

آخر داستان را بگو

آنجا که من نیست می‌شوم

و فقط ،تو می‌مانی