پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

روضه نمی‌خواهم

فقط بگو

حسین (ع) 

تمام وجودم خواهد گریست