پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

این سال‌های بی‌قراری 

پاییزش جور دیگریست 

کم از بهار ندارد انگار !