پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

پرسه میزنم در حوالیِ دلم 

تا شاید کوچه ای پر از خاطرات شیرین پیدا کنم !