پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است


"چقدر شبیه پاییز شدی!"

این را گفت و آرام گذشت از کنار دختری که چشم دوخته بود به برگ‌های نارنجی درخت آلبالو...