پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

وقتی پشت سرت رو نگاه میکنی و هیچ کس رو نمیبینی تا بهش تکیه کنی یهو ته دلت خالی میشه یهو دلت مرگ میخواد...

آدما دوست دارن دروغ بشنون، وقتی راستشو بهشون میگی ناراحت میشن 
اینو تازه کشف کردم.