پرسه می‌زنم در حوالیِ دلم

اینجا، می‌نویسم.

کتاب، می‎خونم.

عکاسی رو، تازه شروع کردم. 

زندگی رو، دوست دارم! 

و معتقدم همه‌ی آدم‌ها خوبن، فقط بعضی‌ها خوبی کردنو بلد نیستن.